Cena je individuální v závislosti na skupině řidičského oprávnění a počtu výcvikových a výukových hodin.