ZÁKONY

- zákon č. 361/2000 Sb. (rtf, pdf) o provozu na pozemních komunikacíh ve znění zákona č. 411/2005 Sb.
- zákon č. 60/2001 Sb. (rtf, pdf) novela zákona č. 361/2000 Sb.
- zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- zákon č. 1/2001 Sb. novela zákona č. 361/2000 Sb.
- zákon č. 478/2001 Sb.
- zákon č. 62/2001 Sb.
- zákon č. 311/2002 Sb.
- zákon č. 320/2002 Sb.
- zákon č. 247/2000 Sb.
VYHLÁŠKY
- vyhláška č. 30/2001 Sb. (rtf, pdf)
kterou se provádejí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
- vyhláška č. 31/2001 Sb. (rtf, pdf) o řidičských průkazech a o registru řidičů
- vyhláška č. 32/2001 Sb. (rtf, pdf) o evidenci dopravních nehod
- vyhláška č. 478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě
- vyhláška č. 167/2002 Sb.
- vyhláška č. 341/2002 Sb.

ODKAZY
- schroter.cz
- Etesty ministerstva dopravy