Dopravní prostředek Cena – 1 hodina
Automobil/ automat 700 Kč/750Kč
1 motocykl 800 Kč
2 motocykly 1 000 Kč *

* plus vratná záloha 2000,- Kč (k uhrazení případných škod na výcvikovém motocyklu),

účastníci kurzů skupiny A (a podskupin) jsou u nás pojištěni proti úrazu.