Řidičské oprávnění - Motocykl

Přečtěte si změny ve výcviku a zkoušce z praktické jízdy na motocyklu platné od 20.2.2016.

AM

 • motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW
 • řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 15 let

A1

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 16 let

A2

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 18 let

A

 • motocykly bez omezení výkonu s postranním vozíkem nebo bez něj
 • řidičské oprávnění lze udělit jen osobě
  • která dosáhla věku 24 let
  • která dosáhla věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla
  • která dosáhla věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2