Školení řidičů referentů

Cena je individuální v závislosti na počtu účastníků a místě výkonu.