15 LET
AM - mopedy a motocykly s rychlostí do 45 km/h

16 LET
AM - mopedy a motocykly s rychlostí do 45 km/h
A1 - motocykly o objemu válcu do 125 ccm a výkonu max. 11 kW

18 LET
AM - mopedy a motocykly s rychlostí do 45 km/h
A1 - motocykly o objemu válcu do 125 ccm a výkonu max. 11 kW
A - omezeno do 25 kW, dle § 83 odst. 2 z. 361/2000 Sb.
B - os. automobil, dle § 81 odst. 4 písm. a) z. 361/2000 Sb.
B+E - dle § 81 odst. 10. z. 361/2000 Sb.

21 LET
AM - mopedy a motocykly s rychlostí do 45 km/h
A1 - motocykly o objemu válcu do 125 ccm a výkonu max. 11 kW
A - bez omezení, dle § 83 odst. 3 z. 361/2000 Sb.
B - os. automobil, dle § 81 odst. 4 písm. a) z. 361/2000 Sb.
B+E - dle § 81 odst. 10. z. 361/2000 Sb.

dále provádíme
- zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
- kondiční a zdokonalovací výcvik (600 Kč/hod.)

Cenik

Skupina Cena Cena pro studenty
AM 14 950 Kč *
A1 14 950 Kč *
A2 17 950 Kč *
A 18 950 Kč *
B 19 350Kč 17 950 Kč
B automat  20 350 Kč
A2+B 31 950 Kč * 29 950 Kč *
A+B 32 950 Kč * 30 950 Kč *

* plus vratná záloha 2000,- Kč (k uhrazení případných škod na výcvikovém motocyklu),

účastníci kurzů skupiny A (a podskupin) jsou u nás pojištěni proti úrazu.